Karriärsida

Connecta med oss

Har du redan Connectat? Logga in.

Vad är du mest intresserad av?

Vad passar dig bäst?

Connecta med

eller
Menade du @

De personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda eller externa rekryterare som är involverade i rekryteringsprocessen och endast i rekryteringssyfte. Dina personliga uppgifter lagras så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 24 månader efter att den sökta tjänsten tillsatts. Om du är den vi anställer kommer dina uppgifter fortsätta att behandlas. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i Rädda Barnens fullständiga integritetspolicy.

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter; Rädda Barnen linn.erngren@rb.se

 

Kolla din epost

För att logga in i Connect så behöver du bekräfta din e-postadress genom att klicka på länken vi skickat till dig.